عاشیق ماهنیلاری - تورک ماهنیلاری - Aşıq Mahnıları

اوزانلار - عاشیق هاوالاری - Yükle - دانلود - عاشیقلار - موسیقی ترکی - تورک موسیقی سی

عاشیق صبوحی - Aşıq Səbuhi

Aşıq Səbuhi

عاشیق صبوحی دن ایكی ماهنی

 

1. جانیم گؤزوم  2.قال سنه قوربان

 

1. Aşıq Səbuhi - Canım gözüm         4.05 Mb

2. Aşıq Səbuhi - Qal sene qurban    4.04 Mb