عاشیق ماهنیلاری - تورک ماهنیلاری - Aşıq Mahnıları

اوزانلار - عاشیق هاوالاری - Yükle - دانلود - عاشیقلار - موسیقی ترکی - تورک موسیقی سی

عاشیق شاكیردن بیر نئچه ماهنی - Aşıq Şakirden bir neçə mahnı

Aşıq Şakirden bir neçə mahnı
عاشیق شاكیردن بیر نئچه ماهنی
تئللی سازیم - مارال - كولخوز تارلاسی - كندیمیز


Aşıq Şakir - Telli sazim

Aşıq Şakir - Maral

Aşıq Şakir - Kolxoz tarlasi

Aşıq Şakir - Kendimiz