عاشیق ماهنیلاری - تورک ماهنیلاری - Aşıq Mahnıları

اوزانلار - عاشیق هاوالاری - Yükle - دانلود - عاشیقلار - موسیقی ترکی - تورک موسیقی سی

عاشیق كاماندار - Aşıq Kamandar

 Aşıq Kamandardan bir neçə mahnı
عاشیق كاماندار دان بیر نئچه ماهنی

ایفاچی

اؤلچوسو اوزونلوغو كیفیت

Aşıq Kamandar 1

5.29 05.46 128/44

Aşıq Kamandar 2

4.58 05.00 128/44

Aşıq Kamandar 3

4.65 05.04 128/44

Aşıq Kamandar 4

5.51 06.01 128/44

Aşıq Kamandar 5

8.05 08.47 128/44

Aşıq Kamandar 6

6.40 06.59 128/44

Aşıq Kamandar 7

9.48 10.21 128/44

Aşıq Kamandar 8

6.89 07.31 128/44

Aşıq Kamandar 9

4.36 04.45 128/44

Aşıq Kamandar 10

3.05 03.20 128/44